საჯარო სამართლის ჟურნალი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი
 

მთავარი რედაქტორი:
კობა ყალიჩავა (ასოც. პროფ., თსუ)

სარედაქციო საბჭო:
ბესარიონ ზოიძე (პროფ., თსუ)
გერდ ვინტერი (პროფ., ბრემენის უნივერსიტეტი)
გია ხუბუა (პროფ., თსუ)
თამარ ზარანდია (ასოც. პროფ., თსუ)
ირმა ხარშილაძე (პროფ., თსუ)
ირაკლი ბურდული (პროფ., თსუ)
კრისტიან ფონ კიოლნი (პროფ., კიოლნის უნივერსიტეტი)
ლაშა ბრეგვაძე (პროფ., თსუ)
ლია შატბერაშვილი (ექსპერტი, თსუ)
მაია კოპალეიშვილი (პროფ., თსუ)
ნორბერტ ბერნსდორფი (პროფ., მარბურგის უნივერსიტეტი)
პაატა ტურავა (პროფ., თსუ)